Tuesday, June 20, 2017

Berkeliaran di kepala rupa-rupa andai.
Dari yang kukira sudah terkubur di limbo
Sampai yang masih tak berbentuk diujung sana.
Dan diantara semuanya, kecemasan dan ketakutan masih gentayangan dengan keras kepala.

No comments: